Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Jogar felülnézeti képén megtalálható jelképrend előfordulásai.
koronazasi_jogar_oroszlannal_egyiptomi_hegyikristaly.jpg
Grandpierre Atilla: A magyar királyi jogar eredetérőlA magyar királyi jogar díszített nyelén hegyikristály gömbfej ül. rajta három stilizált oroszlán és és egy végtelenített, önmagába visszatérő jel, a „varázskötés” látható.
A jogar nyelét rovátkolt, vékony drótból hajlított, ismétlődő mintázat díszíti. Királyi jogarunk előzményeit az ősi eurázsiai műveltségben találjuk meg, amely a Kárpát-medencétől Mezopotámiáig, Árpád népének közép-ázsiai hazájáig terjed.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
vegtelen_csomo_ujotvenes.jpg
Jelképkereső alkalmazás - Végtelen csomó kereső (a kép részletei kattinthatók, illetve böngészhetők)A Szent Korona koronázási jogaron található végtelen csomó. Kontúrja, a négyzetből és ívekből álló forma önmagában is szent jelkép. Templomok alaprajzaiban és keresztény festményeken, ereklyéken is megtalálható. A jogar felülnézeti világképében megjelenő jelképrend a Tejút galaxisunk közepét mutatja. Körülötte Nap illetve naprendszer szimbolika. A naprendszer pályája a Tejút magjából nézve spirál. A jogarról aranygömbök csüngnek le, melyek szintén Nap szimbólumok. A jogar teste egy hatalmas egyiptomi hegyikristály;
A végtelen csomó alakváltozatai között már jóval ritkább ábrázolásról van szó.
További információ és jelképek érhetők el a kép részleteire való kattintással (egyedi kép nézetben).

A perkői Szent István-kápolna felülnézeti képe:Arch0000000000
(0 szavazat)
Georgian_National_museum.jpg
Keresztre feszítés Ereklyetartó fedele Krisztus keresztre feszítését ábrázolja. Abházia királyának tulajdona volt a X. században. Ma a Grúz Nemzeti Múzeumban tekinthető meg.

Szakrális geometria kapcsolat: A tárgy körvonala megegyezik a koronázási jogar végtelen csomójának vonalával. Ugyanez megtalálható: A feldebrői altemplom és a perkői Szent István-kápolna alaprajzaiban.

Bővebben lásd a kép alatti kulcsszavakra kattintva!

Cover of reliquary with the Crucifixion and inscription of Giorgi, king of Abkhazia. 10th c.
Shemokmedi, Guria (West Georgia). Gold, cloisonne enamel. 8.7,5 cm.
GNM, Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts.
Szakrális geometria0000000000
(0 szavazat)
jogar2.jpg
Végtelen csomó és naprendszer szimbolika
www.jelkeptar.hu/
maghun.com10101010101010101010
(2 szavazat)
jogar21.jpg
A magyar koronázási jogar naprendszer és Tejút szimbolikájaAhogyan azt a lenti kisfilm is bemutatja, a Nap és a naprendszer pályája spirális szerkezetet ír le.
Természetesen minden nézőpont kérdése, így kívülről, a Tejút magjából nézve láthatjuk ezt a jelképrendszert. Az Égig érő fa vagy más néven Tetejetlen fa tanításával tudjuk a nézőpontjainkat változtatni, hogy jobban megértsük a Világegyetem végtelen szerkezetét.

Két lábbal a Földön állva el kell tudnunk magyarázni az anyagba ragadó nyugati és a vallásos emberek részére is. A naprendszer mozgása valójában a fény részecskének, a fotonnak a mozgására is hasonlít és ez nem véletlen. Ez az önhasonulóan ismétlődő Univerzum szerkezeti megértése felé vezet.Atommag és elektronok, Föld magja és a Hold, a Nap és a bolygók mind hasonló rendszerben vannak. Ezek is az Égig érő Világfa szent szintjei. Az emberben is folytatódik csakra (energia csokrok), sejt és atomi szinten!


4 hozzászólásArch10101010101010101010
(3 szavazat)
00141762.jpeg
Az új 10000 Ft-os jelképrendszeri elemzése I.A kép egyes részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg!

A bal oldali biztonsági elemeken keresztül megjelennek a Szent István által alapított templomok alaprajzai és a koronázási jogar felülnézeti végtelen csomójának összefüggései.
Az Esztergomi látkép feletti aurát a koronázási palást adja. Benne Jézus alakja az eredetitől jóval egyszerűbben van bemutatva. Jézus a magban ábrázolva (vesica piscis, rovás H-alak a halak alakja is), bal hónaljban szinte megszúrja az egyik torony.

Eltérő időszámítások? A két torony órái eltérően vannak ábrázolva. A jobb oldali torony órájának nagymutatója siet, a kismutatója késik.

Szántai Lajos: A régi 10000 forintos bankjegy üzenete:

Ki lobbizott azért, hogy az ő arca legyen Szent István képe?
Kik és mit üzennek nekünk - magyaroknak a 10 000 Ft-os bankjegyen ábrázolt Szent István "koronájával"?


RCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
4-2.jpg
A perkői Szent István-kápolna felülnézeti képeA korabeli templomok között többet is találunk melyek alaprajza igen hasonló.

A 719 m tengerszint feletti magasságú Perkő vagy Perkő-tető a nyugatról a Bodoki havasok és a Kászon-patak völgye, északról a Csíki-havasok és az Úz folyó völgye, keletről a Nemere-hegység és a Lassúág-patak völgye, délről a Háromszéki-medence által határolt Répát-hegység legdélibb nyúlványa, Felső-Háromszék oltárhegye.

Ptah10101010101010101010
(1 szavazat)
istvan-36-728.jpg
Feldebrői altemplomA feldebrői római katolikus plébániatemplom – eredeti formájában – és a nyugati és keleti kereszténység kultúráját ötvöző, egyedülálló építészeti kialakítású altemploma, Magyarország legrégebbi, különleges – 54 alakzatból álló – freskóival, Magyarország 11. századi, korai építészeti emlékeinek egyik legkiemelkedőbb műemléke. A település központjában található templom a Mátra déli részén megtelepülő Aba nemzetség temetkezési helyéül szolgáló sírtemplomnak készült.

Koronázási jogarunk végtelen csomójának világképe a templom alaprajzában is feltűnik:Végtelen csomó mozgásban:

RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
biblia~0.jpg
A Pünkösd ünnepe. (Francis pápa elnökölt a Szent Péter téren: Magyar címeres Bibliával)"- Csak a Szentlélek "növelheti a sokszínűséget, a pluralitást, sokféleséget és ugyanabban az időben, elérni egységet," mondta Francisco.-"
A Szentatya azt mondta, hogy a liturgia nagy petícióját, amelyben az egyház, Jézus fel megy az Atyához, meg kell újítani, a kiáradása a Szentlélek felé. Három szó az intézkedéshez kapcsolódóan: a Lélek: újdonság, harmónia, küldetés.
/a képen látható Biblia díszítésére a figyelmet felhívnám/

Kapcsolódó végtelen csomó mozgásban:Egyik oldalán a négy evangélista jelképe és az Isten Báránya ábrázolása szerepel (ez volt látható, amikor az evangélium felolvasása után felmutatták, illetve a Szentatya áldást adott vele), a másikon pedig a Magyarok Nagyasszonya mellett kétoldalt Magyarország, illetve II. János Pál címere, valamint négy magyar szent, István, László, Imre és Gellért alakja díszíti.
2 hozzászólásTóthné Brigitta8888888888
(2 szavazat)
Szent_Korona-Mandala.jpg
Ősi szent világképek találkozása (Népek-nemzetek barátsága: Tibet és Magyarország)Beavatás a több dimenziós gondolkodásba. A végtelen megközelítése a rezgés keltette formákon keresztül.
A szent égi város szimbolikája minden ősi kultúrában jelen van.
A Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták!


Az eljárást egy lemezen szemléltetjük. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek. A Szent Korona felülnézeti képét is láthatjuk. A buddhista mandalákat színes porszemekből állítják össze.A Világegyetem rezgése az ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.

Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
jogar2.jpg
Révai Péter Túróc vármegyei főispán rövid emlékirataiImre és András

Nem hallgatható el az sem, ami Imre király uralma alatt történt. Öccse ugyanis, András herceg, megvetette bátyja tunyaságát, és egyesek gonosz tanácsaira hajolva ifjonti hévvel mindegyre azon igyekezett, hogy kiűzze a királyságból és megfossza a felségjelvénytől; amikor azonban már harcra került a sor, és mindketten felkészítették katonáikat az ütközetre, Imre letette fegyverét, majd a Koronával és a jogarral ragyogva egyedül tört át öccse seregének zömén; ez a látvány annyira megdöbbentette a herceget és katonáit, hogy fegyverüket elhányva bűnbánóan bocsánatot kértek.

Kép: A magyar koronázási jogar felülnézeti, nagyfelbontású képe.

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásSzakrális geometria8888888888
(4 szavazat)
vegtelen-csomo-mozgasban.jpg
Koronázási jogar végtelen csomó: Élet magja toroidokon keresztül kisfilmen bemutatvaEgy hurkolt topológia esetében van legalább két olyan hálózati csomópont, amelyek két vagy több csomóponton keresztül érhetők el. Egy hurok egy speciális esete, amikor korlátozott a két csomópont közötti "közbülső" csomópontok száma, egy hiperkocka. A villa esetében a "közbülső" csomópontok száma tetszés szerinti, az ilyen hurkolt típusú hálózatok tervezése és megvalósítása igen bonyolult, ugyanakkor a decentralizált természetük miatt nagyon praktikusak. Bizonyos szempontból hasonlóak a rácsos hálózatok, ahol egy gyűrű vagy lánc topológiák kapcsolódnak össze több kapcsolattal. Egy több dimenziós gyűrű topológia például a toroid (tórusz) topológia.Folyadékokban szemléltetett állóhullámok ábráiban nagyon hasonló formákat láthatunk!

RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
35 fájl 3 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!