Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A szupravezetők olyan tökéletes mikroszerkezetű anyagok melyek ellenállás nélkül vezetik az elektromosságot. A helyi gravitációs mező megváltoztatásához kötődő kísérletekhez és energiatároláshoz egyaránt felhasználhatók. Tökéletes kristályszerkezetek. KRST: KRISTály Király...
Kristalyformak.jpg
Kristályrendszerek táblázataA hét kristályrendszer.

- Triklin (háromhajlású) kristályrendszer
- Monoklin (egyhajlású) rendszer
- Rombos rendszer
- Tetragonális (négyzetes) rendszer
- Trigonális rendszer
- Hexagonális (hatszöges) rendszer
- Szabályos (köbös) kristályrendszer

Atomi szerkezetük az eltérő nagyságrendekben is eredeti szimmetria szerint jelenik meg.
Magánnyomozó10101010101010101010
(1 szavazat)
arrow-cross-sacred.youtube
Kiterjedés - Kitartás - 3D videó!Figyelem! A 3-dimenziós ábrázolás vetületei között több önkényuralmi jelkép is szerepel! A megjelenítés ismeretterjesztő, tudományos és művészeti célokat szolgál. A szakrális geometria segítségével a következő szimbólumok jelennek meg rendszerben:
kocka, 3 dimenziós kereszt, piramisok, nyilas kereszt, Lakshmi csillag, 'Unicursal hexagram' , Dávid csillag, horogkereszt.

Ennek a rendszernek az árnyékait láthattuk világháborús tankokon, repülőgépek felségjelzésein, stb...

A téridő szerkezetének újrateremtése. Isten erejével az emberi tudat képessége határtalan! A világ újrateremtése az Őselemeken keresztül. Először önmagadat tisztítsd meg, sűrítsd fénybe...
Animáció:
Szupravezető atomi szerkezet, a tiszta energiatermelés és tárolás alapja.

4 hozzászólásadmin10101010101010101010
(13 szavazat)
szupravezeto_anyagok.jpg
Szupravezető anyagok és kristály szerkezetükFordítás szükséges!Arch0000000000
(0 szavazat)
nanotechnologia-szuperanyagok.youtube
Idegen technológia - Nanotechnológia szuperanyagokA nanotechnológiai alkalmazásáról, illetve fejlettebb, idegen technológiákról...
Világbiztonság kiegészítés:
Kristályok királya a szupravezető. Tökéletesség, energiatárolás, a helyi gravitációs mező módosítása mind ezekhez az anyagokhoz köthető. Még hogy a szupravezetők idegen technológiát képviselnének...

A szakrális geometrián keresztül megismerhetjük az anyag molekuláris szerkezetét. Kristályokban, szupravezetőkben is előforduló szimmetrikus kapcsolati rendszerek.http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=453
6 hozzászólásArch9999999999
(17 szavazat)
szuperfolyadek.youtube
Szuperfolyadék - A felfelé folyó folyadék (újabb halmazállapot)Ez a halmazállapot a kutatóknak újabb kérdéseket tesz fel.
Nulla viszkozitású folyadék, gyakorlatilag felfelé is folyik.

A szuperfolyadék egyben szupravezető is (Dr. Eugene Podkletnov kutató elmondása szerint). A kisfilmben a hélium van abszolút nulla fok közelire hűtve.

Érdekességek a magyar nyelvvel kapcsolatosan: A legelterjedtebb folyadék a víz, a fizikai mértékegységek is a vízhez vannak beállítva. A folyadékok viszkozitása lényegében SűRűségük (belső SúRlódásuk) illetve hígságuk, tehát folyékonyságuk a vízhez képest. A viszkozitás (angol viscosity) szó hivatalosan nem magyar eredetű, a latin "viscosus" és "viscum" szavakból eredeztetik, melyek jelentése "ragacsos" "fagyöngy". Mindezek ellenére a viszkozitás szó alapgyöke a "visz", mely egyértelműen a vízre, a folyadék vízközeliségére utal.
6 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
ybco.jpg
Elektronmikroszkópos felvétel egy szupravezető anyagrólNanotechnológia segítségével gyakorlatilag bármely anyag szerkezete átalakítható, így szupravezetővé tehető. Léteznek azonban természetesen előforduló tökéletes mikro-kristály szerkezetek is. Ezeknek az előállításához extrém körülmények szükségesek. Ilyen pl. a gyémánt. A héköznapi gyémánt nem szupravezető mivel hibák is vannak a szerkezetében. A hibátlan gyémántok szerkezete tökéletes és belőlük szupravezető készíthető (illetve bizonyos körülmények között azzá válnak).
Az anyagszerkezet tökéletessége miatt a 2 dimenziós letapogató elektron mikroszkóp (SEM) felvételből jól kikövetkeztethető a valódi 3 dimenziós anyag-térrendszer
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
YBCO_unit_cell.jpg
Szupravezető molekula szerkezetA szupravezetésnél az anyag tökéletes szerkezete fontos. Az anyagszerkezeti nagyságrendben az atomok elhelyezkedése és az anyag tisztasága döntő. A hőmérséklet változtatásával a molekulák távolsága a mikrohullámú tartományban tartható. Arch0000000000
(0 szavazat)
YBa2Cu3O7_a06fig1b.gif
Szupravezető anyag felszínének mikroszkópikus képeA szupravezetőket speciális "energiamintákkal" (elektromágneses sugárzással) fel lehet tölteni és azok eltárolják azt. Ezek az anyagok nem csak lebegni tudnak, illetve megemelni más tárgyakat, de egyes kutatók szerint a téridő szerkezetében is változásokat idéznek elő.
Szupravezető anyag a képen: YBa2Cu3O7
Arch0000000000
(0 szavazat)
Welcome_to_the_Institute_of_Superconductivity.jpg
Lebegő szupravezetőA szupravezetők nem csak elektromos tulajdonságaik miatt különlegesek. Megfelelő körülmények között a súlyuk negatív is lehet, így tárgyakat tudnak megemelni velük. A szupravezetők tökéletes rácsszerkezetét felgyorsítva (a korongot vagy tóruszt) megforgatva a hatás fokozható. A fölé helyezett anyagot megemeli. Ez a lebegtető erőtér a vizsgálatok helyszínén a labortól több emeletnyire is mérhető.Arch10101010101010101010
(3 szavazat)
Visions_of_the_future_-_Superconductivity_2655superconductivity.jpg
Antigravitációs kisérletArch10101010101010101010
(1 szavazat)
The_team_that_last_year_discovered_supeconductivity_in_iron_arsenides_reveal_another_bombshell_Water_triggered_superconductivity.jpg
Szupravezető molekulaszerkezetArch0000000000
(0 szavazat)
The_phenomenon_which_I_am_talking_about_is_Superconductivity.jpg
Hűtött szupravezető kocka lebegtetéseA szupravezető anyagok molekuláris térrácsa a makrokörnyezetben is érzékelhető. Tökéletes mikroszerkezetű anyagok, a hideg hatására teljesen tökéletes atomi szerkezetet mutatnak. Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
24 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!