Világbiztonság

Nyílt Társaság
Thoth tanítása: „Ha megtanultad magad egyensúlyban tartani, A Föld egyensúlyával leszel egy.”
XXII_Bolond.jpg
22 Nagyarkánum-XXII. a BolondXXII. A Bolond
I-Ching megfelelője: Az Ártatlanság, a Váratlan.
Héber megfelelője: Schin.
Jelentése: Fog, Nyílvessző.
Vakság a Lét tapasztalatán innen. Sors. Szabadság.
A tao.
A Lét minden tapasztalatának birtokában, a félelem megszűnése.
Kilépés a megnyilvánulásból.
Visszatérés az Egységbe.
A Tűz, amivel Krisztus, a felsőbbrendű ÉN bennünket keresztel és beavat az életbe.
Ő a célhoz ért ember, akinek csak az a feladata, hogy amit megtanult a hosszú úton, továbbadja embertársainak, azoknak, akik tanulni s fejlődni akarnak.
A beavatásnak a Bolond fokát csak az érheti el, aki nem fél többé senkitől és semmitől, mert egy Bolond mindig bízik. Az ilyen ember bizalma hihetetlenül nagy – senki meg nem ronthatja.
Nem lehet becsapni, nem lehet megtéveszteni, nem lehet kirabolni, mert tudja az igazi tisztaság, érték és kincs legbelül van, ahol a gonosz nem férhet hozzá.
Lelke kikristályosodott.
A Bolond az Istenember, aki elérte a legfelsőbb tudást.
Az idő útvesztőjében már nem téved el.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(4 szavazat)
XXI__Vilag.jpg
22 Nagyarkánum-XXI. A VilágXXI. A Világ
I-Ching megfelelője: A Bőség. Héber megfelelője: Tau.
Jelentése: A kereszt.
Az abszolútum.
A Hermetikus szintézis.
A Kozmikus Lélek elérése.
A MIKOTHEOSZ
A KOZMOSZ
A 21 a világmindenségben a teremtés beteljesedését és az Angyali Lét új ciklusának kezdetét jelenti.
Ez a legmagasabb fejlődési fok a neofita, vagy a főszereplő számára. Itt a férfi és a nő többé már nem különálló személyiségek, hanem, miután külön-külön befejezték saját fejlődési ciklusukat, így egy magasabb, androgün Létben olvadnak össze.
Ha a 21 a 2+1-ből forrásoztatjuk, a 2 az isteni Bölcsesség tiszta alapja, ami a teremtett létezők minden tudását és békéjét adja, nemcsak anyagi, de főleg szellemi síkon.
Az 1 a Mikrotheosz (Kis Isten), az Istenember, aki az első megnyilvánulása a meg nem nyilvánultnak.
A 20+1 szintéziseként a 0 a nem manifesztálódott Istenség, ő a még nem differenciálódott vibráló és lüktető, határtalan kör, melynek nincs kezdete, nincs vége.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(2 szavazat)
XX__Vegitelet.jpg
22 Nagyarkánum-XX. Az Ítélet.XX. Az Ítélet
I-Ching megfelelője: A Szabadulás. Héber megfelelője: Res.
Jelentése: A fej arci része.
A megismerés. Tisztítás. Oldás. Ítélő képesség.
Az anyag elhagyása.
A Kozmikus állampolgárságra való születés.
A Kétszer született.
Feltámadás.
Ítélet.
Megszabadulás a haláltól
A 20, a két 10-es teljes ciklusából áll, mindegyik tartalmazza a 9 számjegyben nyert és megszerzett tapasztalatokat. De eltérően a tíztől a 20-ban a kettősség kifejeződését láthatjuk. Itt a kettő nem azonos az első és alsó sík kettesével, itt nem a jó és a rossz dualitása jelenik meg, hanem az anyag és a Szellem kettőssége, azaz az Isten és ember egyesülését mutatja egy számban.
Ez jelenti az Istennel egységben való teljes újjászületést. A feltámadás, az ítélet, az igazságszolgáltatás és megújulás száma. Felhívás az élet értelmének keresésére.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(2 szavazat)
XIX__Nap.jpg
22 Nagyarkánum-XIX. A NapXIX. A Nap
I-Ching megfelelője: A Visszatérés, a Fordulópont.
Héber megfelelője: Qof.
Jelentése: A fej tarkó része.
Salamon kertje, Hirám kertje. A Paradicsom. A filozófiai Arany.
A Szellemi tudatosság kibontakozása. Az OPUS MAJOR.
A régi egyiptomiak Fő Istensége
Megvilágosodás
Spirituális ihletettség
A harmadik főerény,- A SZERETET.
A Nap jele a fény, vagyis az életadó energia kibocsátását jelenti az istenség határtalan forrásaiból. Kerek formája a végtelenség szimbóluma, amelynek nincs kezdete és nincs vége.
A Nap szimbóluma felfedi az ember isteni eredetét, és megmutatja számára a növekedés és tudás határtalan forrását és lehetőségét.
Történeti szempontból a Nap minden nép központi és fő istensége volt, mint közvetlen teremtőt magasztalták. A régi időben a Nap fizikai testét tisztelték Istenként.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(4 szavazat)
XVIII_Hold.jpg
22 Nagyarkánum-XVIII. HoldXVIII. A Hold
I-Ching megfelelője: A Mélység, a Víz. Héber megfelelője: Tsade.
Jelentése: Hal, Horog.
A Titkos Tanok Tudója. A Lelki Tudatosság kibontakozása.
Az ezotéria.
Az Itt és Túl. A kellemes bizonytalanság.
Nő, Termékenység.
A „Hatalmas Anya
A Hold a káprázat szféráiban, amelyek a Lélek és Isten között húzódnak, és amelyekben kétszeres asztrális erő uralkodik, a Hold képviseli a sors kétféle előnyét, illetve hátrányos tulajdonságait.
A Hold kártyája a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, vágyainkat, álmainkat.
A Hold világos oldala az érzelmeket, a regényes álmodozást, élénk képzelőerőt és erősen fejlett érzékenységet, és az intuíciót jelöli.
A kártya mégis inkább a sötét oldalt mutatja, a lélek mélységeit,- félelmeinket, bizonytalanságunkat, rémálmainkat, titkainkat, sötét sejtéseinket jelképezi, a láthatatlan, megfoghatatlan dolgokat.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(6 szavazat)
XVII__Csillag.jpg
22 Nagyarkánum-XVII. A CsillagXVII. A Csillag
I-Ching megfelelője: A belső Igazság. Héber megfelelője: Phe.
Jelentése: Száj.
Óhaj csillag. A halhatatlanság csillaga. A vágyak csillaga.
A Természet örök termékenysége. Az ezeregy éjszaka Tündére.
Égi Teremtő Erő
Döntés a testet öltöttség felszámolásáról
A második főerény, a REMÉNY.
A Csillagkártya a természetfeletti világot és Egyiptomban a teljességet jelképező 10, és az örökkévaló életet szimbolizáló 7-es szám haladványa, így együttesen a megvilágosító belső Fényt jelenti.
A 17 a második fő erény, a Remény, és Remény mindaz, mely az örök mértékkel megegyezik, és a teljesség felé emel.
A Nagy emberek így nyilatkoznak a reményről;

„A Remény egyedül az emberé, mert a remény erkölcs, mert erkölcse csak az embernek lehet, döntése is életre, halálra.”
A 7-es szám az isteni teremtés utáni pihenés száma, a 17, a pihenés egy másik helyét jelenti, most magasabb síkon pihen, mint a Diadalszekér utasa.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(8 szavazat)
XVI_Torony.jpg
22 Nagyarkánum-XVI. A ToronyXVI. A Torony
I-Ching megfelelője: A Gerjesztő. A mennydörgés.
A megrázkódtatás.
Héber megfelelője: Ain, Ajin.
Jelentése: Szemek háza, Isten Háza.
Bábel tornya. Tév- építkezés.
A kudarc, mint felszabadító győzelem.
A romboláson keresztül megújuló élet jelképe
Alapjaiban rengeti meg és rombolja le az egót.
Én, / egoizmus/ lerombolása
Torony kártyája a 10+6 szintézise, a 10 a tökéletesség feletti győzelem száma, és a 6-ban megnyilatkozó Isteni Erő. Az előző kártyalap a 15-ös arra figyelmezteti az utazót vagy főszereplőt, hogy az Ördög elől nem lehet kitérni, ha engedjük, hogy vágyaink rabságban tartsanak bennünket.
Ez a lap arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten elől sem lehet kitérni, nem lehet előle elbújni, mert az Ő szeme mindent lát. Isten szemének szimbólumával a 8-as, Igazság kártyáján találkoztunk már. Az első intés már ott elhangzik, hogy aki a mérlegelésnél könnyűnek találtatik, arra az Igazság kardja lesújt.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(3 szavazat)
II_Fopapno.jpg
22 Nagyarkánum - II. A FőpapnőII. A Főpapnő
I-Ching megfelelője: A befogadó, Héber megfelelője: Beth.
Jelentése: Ház, Isten háza.
Szentély. Törvény. Kabbala. Láthatatlan egyház.
„Az Én kettészakadása”.
A megnyilvánuló bölcsesség Istennője.
Egység helyett kétség.
A Lélek megnyilvánulása
Az első sarkalatos Erény
A kártya száma 2, már magában hordja a megosztottságot, a szellem és lélek kettősségét, az aktív és passzív létezést, a dualitást, de jelképe az Ikreknek, férfi-nő, jó- rossz, világos- sötét, fent- lent, születés- halál, egészség- betegség, lustaság- igyekezet, szeretet- félelem.
Ebben az esetben a 2-es szám nem általánosságban értendő, nem az 1+1 szintézise, hanem az egy kettészakadása, tehát a fél + fél.
Az egyiptomi mágia így ír róla:
„Az ősvíz, Nun, Isis az anya, Nemphys a misztikus szerető. A mozgás szimbóluma.
A mélységben megnyilvánuló lélek.” A Földanya.
A 2-es szám az első sarkalatos erény: az Isteni bölcsesség tiszta alapja.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(3 szavazat)
XV_Ordog.jpg
22 Nagyarkánum- XV. Az ÖrdögXV. Az Ördög
I-Ching megfelelője: A Fény elsötétedése. Héber megfelelője: Samech
Jelentése: Oszlop, Oltalmazó, Támasz.
Az asztrálkígyó. A nagy mágikus ágens.
A démon mátrixa.
Az örök mozgás princípiuma.
A Fényhozó.
Lucifer
A szex hazug felfogásának felszámolása
A Mértékletesség angyala után ez a lap a meglepetés erejével hat azok számára, akik nem tudják, hogy ezen a lapon is angyal látható; a bukott angyal, a sötétség angyala.
A 15-ös szám egyesíti magában a tökéletességet jelentő 10-et, az emberiséget jelképező 5-tel, és vonatkozik a Krisztusi erőre is.
Ezen a fokon felismerjük, hogy a megszerzett erők büszkévé tesznek, és fellép a kísértés. Utalás egyben az öt érzékszerv által gerjesztett vágyak mértéktelenségére.
Amiről itt szó van, az az, hogy a szenvedélyeket, a szerelmi vágyakat, a szexust kell átértékelnünk.
Az emberi fejlődés legmagasabb fokának eléréséhez hozzá tartozik az eredmények elsajátítása mellett a bűnök megismerése is.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(1 szavazat)
XIV_Mertekletesseg.jpg
22 Nagyarkánum - XIV. MértékletességXIV. A Mértékletesség
I-Ching megfelelője: a Szerénység. Héber megfelelője: Noun.
Jelentése: A Hal
A Kozmikus Erők egyensúlya. Az arany középút kialakítása.
Ellentétek kibékítése.
Az Isteni Alkimista.
A negyedik sarkalatos erény.
A 14-es, a negyedik sarkalatos erény. Itt történik utalás a 10+4 szintézisére.
A 10 a természet feletti világ száma, az 1+2+3+4=10 erejével, amely abszolút uralom mindenek felett. A természetes rendet felülmúlta az 1-től 9-ig tartó létállomásokon, most már az isteni rendet uralja.
Az állandó felfelé törekvéssel érte el a főszereplő a tökéletes boldogság állapotát, megtisztult a szenvedélyeitől, vágyaitól, és egyre közelebb kerül az Egység állapotához, azaz Istenhez.
2 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(3 szavazat)
XIII__A_Nevtelen_kartya.jpg
22 Nagyarkánum - XIII. A HalálXIII. A Névtelen kártya
I-Ching megfelelője: A Feloldás. Héber megfelelője: Mem.
Jelentése: A Víz.
A halál. Az újjászületés.
Az átalakulás útján való halhatatlanság.
Transzformáció, azaz átváltozás.
A Szellem újjászületése.
Az újrakezdés lehetősége.
Az elengedés képességének szimbóluma.
Alacsonyabb énünk, az ego halálra ítélése
Az év 12 hónappal végződik, a 13. hónap az újév kezdete, a természet újjászületése.
Ez egy ciklus vége, és egy újkor kezdete, amely alapvetően különbözik az előzőtől, a változás, átváltozás, átalakulás lehetőségét hordozza magában.
A teremtés örök mozgását jelenti, az építést, megújítást, a tavaszt.
A hosszú tél előidézi a tavaszvárást, ami a tél halála, az éjszakai sötétséget a nappal fénye követi, ez így törvényszerű.
A héber megfelelője a Mem, amelyet a latin mortem szóból eredeztettek, melynek jelentése halál, elmúlás, vég, amely úgy értendő, hogy ahhoz, hogy valami jobb létrejöhessen, az elavultat meg kell szüntetni.
A halál nem a véget jelenti, hanem valami magasabb
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(2 szavazat)
XII__Akasztott.jpg
22 Nagyarkánum - XII. Az akasztottXII. Az Akasztott
I-Ching megfelelője: A Pangás. Héber megfelelője: Lamed.
Jelentése: Ösztöke.
A Nagy Mű befejezésének a jele.
Mártír vagy Áldozat. Keresztre feszítés. Beteljesedés.
Az anyag bilincseitől megszabadult szellem.
Fordított nézőpont.
Rejtett tudás, vagy Értékváltás.
A 12-es szám a 10 + 2 szintézise, amelynek összege 12=3. A 3 az idő, a 4-es a tér száma, utalás az idő és tér keresztjére. Visszautalás történik a 3-as számra, a Császárnő lapjára, és a 4-es, a Császár lapjára, az önzetlenségre és önmaga vágyainak uralására.
A 12 a megnyilvánult univerzum száma.
- A bolygók száma 12,
- 12 zodiákus,
- 12 apostol,
- 12 hónap,
- 12 ház az asztrológiában,
- Jézus 12 tanítványa.
- Izraelnek 12 törzse volt, amelyet
- Jákob 12 fia alapított.
- Arthur király Kerek – asztalánál 12 lovag jelenik meg.
A 12-ben az embernek szükség szerint és elkerülhetetlenül, fejjel lefelé kell függenie, amíg az újjászületés nagy művét befejezi magában.
Próbáljuk ezt a szellemi állapotot megérteni.
1 hozzászólásKis Hableány10101010101010101010
(4 szavazat)
22 fájl 2 oldalon 1