Természet

Tudomány

Történelem

Régészet

Szimbolika

Asztronómia

Végtelen

Művészet

Főoldal

Kapcsolat

Természetvédelem

Szakrális Tudomány

Szakrális Történelem

Mesék - Legendák

Jelek

Asztrológia

Vallás

Népművészet

Szent Korona Tan

Nyelvek és ABC-k

Játék

Heraldika - Numizmatika

A Nap a Föld és a Hold

„Szimbólumkapu”

A „holdsarló” és a csillag szimbólum átvezet minket egy másik  nagyságrendbe...

AJÁNLÓ

Egyedi keresés

Tovább: Élet-magja

Tovább: Szakrális geometria

Pantokrátor - Ítélő Krisztus ábrázolás a Szent Koronán
Kezében magot tart, a trón két oldalán életfa motívumokkal

Élet-mag illetve „fénymag” ábrázolások

Földünk különböző részein a történelem előtti időktől megtalálhatók különböző mag ábrázolások melyek mondanivalójukban mind egy irányba mutatnak. Alakjuk eltérő lehet: a gömb, a tojás és a toboz megjelenítése a legjellemzőbb. Legtöbbször szent alakok kezében illetve életfák (világfák, égig érő fák) mellett találkozhatunk velük. Az élet alapját jelképezik, és a tudást amivel a gondolkodó embernek rendelkeznie kell. Tudományos szempontból az úgynevezett „pánspermia” elmélet szerint az élet csírái (magvai) jelen vannak az Univerzumban és speciális körülmények között képesek eljutni egyik bolygóról a másikra (esetleg  csillagközi távolságokat is megtehetnek).

Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán

Kezében magot tart, a trón két oldalán életfa motívumokkal

A három napkeleti istenség. A jószerencse (Fu), a jólét - boldogulás (Lu), és a hosszú élet (Su-maggal) megtestesítői

Három csillaghoz, csillagképhez társítják őket: Jupiter - Nagymedve - Argo (utóbbit a görög mitológiában 3 csillagra bontják és az Argonauták hajójának hívják)

Buddha és a bölcsesség gyöngye vagy életmag

Gyöngyszerű képződményekre Buddha és számos jelentős buddhista nagymester hamvai között bukkantak

Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;

(Mt 13,31 )

Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (Mt 17,20 )

Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. (Lk 13,19 )

Égi istenség, kezeiben mag, csillag (Tejút)

Maya kultúra

Mexikói Múzeum

Sasfejű istenség Nimroud-ból (Louvre múzeum)

Életfa illetve világfa, mag, vízhordó

„Annunaki” - Madárfejű harcos, Irak

Cseppalakú mag ábrázolások

 

(Ursula Seidl, Die Babylonischen Kudurru Reliefs, p. 60)

Ábrázolás Nimroud városának észak-nyugati várában (Jelenleg Louvre múzeum). Csepp alakú maggal

„Anou” vagy „Dagon” - Nimroud város

Sumér életfa, életmag, fent repülő alakkal

Sumér istenségek

 

A Vatikán főterén található legnagyobb szobor mely fenyőtobozt ábrázol. Mellette íbiszek, előtte a földön üres egyiptomi szarkofág.

Vatikán. A baloldali képen, a háttérben feltűnő szobor nagyítása

Emberi agy - Tobozmirigy

Egyes feltételezések szerint az asztrálutazás, illetve az álmok központja. „Kapu” más világok felé...

A hivatalos tudomány mai állása szerint az elalvást elősegítő hormon: a melatonin termeléséért felelős mirigy.

Sumér táblák.

Jelenleg több mint 1 millió sumér agyagtábla van különböző múzeumokban.

Szimbolikus egyezések a Szent Korona tetején látható Pantokrátor Krisztus ábrázolás és a sumér leleteken. A Koronán található kereszt dőlésszöge megegyezik a Föld precessziós dőlésével ami 23.5 fok.

Text Box: Galaxisunk sematikus rajza (kívülről nézve)
A Tejút galaxis melyben élünk 100.000 fényév kiterjedésű. Az Orion kar (kb.) 3500x10000 fényév nagyságú. Nem összekeverendő az Orion csillagképpel ami szinte minden mitológiában központi szereppel bír!
Tejútrendszerünknek négy fő spirálkarja van, ezek a Perseus-kar, a Norma- és Cygnus-kar, a Scutum-Crux-kar és Carina- és Sagittarius-kar. Van két kisebb kar is, ezek közül az egyik a Naprendszernek is helyt adó  Orion-kar. A galaxis magja középen. Az Orion-kar illeszkedik a legjobban a szén alapú élet kialakulásához legmegfelelőbb tartományba a központi maghoz képest! A mag és az Orion-kar együtt, szimbolikusan (a leg egyszerűbben) pl. így jelölhető:
Text Box:

A precessziós kód jelenléte Rumi Tamás: Kör kódolónégyzet c. Könyve alapján

 

Text Box: A holdsarló és a csillag szimbólum igen elterjedt szent ábrázolás. Most már láthatjuk, hogy a Teremtésnek megfelelően egy földközpontú gondolkodásmód szerint nem csak a Nap és a Hold hanem nagyobb vonatkoztatási rendszerben, a galaxisban is megállja a helyét. Tudományos szempontból: a Tejút, a Nap és a Föld is rendelkezik maggal. A szén alapú élet kialakulásához és fennmaradásához a különböző sugárzások és „védőernyők” összetett rendszerének egyensúlya szükséges. A „heliosphere” (napudvar?) egy könnycsepp alakú terület a  Nap körül amit a nap elektromágneses mezeje és a kifelé tartó napszél (protonokkal és elektronokkal) tölt ki.
Föld magja által keltett elektromágneses mező oltalmaz minket az erős külső sugárzásoktól. Ugyanígy a Nap elektromágneses mezeje is véd bennünket és így tovább. 

A Földről nézve ezt a rendszert a Nap segítségével a legkönnyebb megérteni. A szimbólumok világában az emberi elméhez közel álló „analóg” gondolkodás segítségével legyünk engedékenyebbek! Ez nem azt jelenti, hogy mindenbe bármi belemagyarázható, hiszen egy teljes rendszer tárul elénk, így az ábrázolások minden nézőpontból megállják a helyüket. 
Nézzünk néhány példát szent szimbólumokból, ahol ez a rendszer előtűnik, próbáljuk a kétdimenziós (síkba rajzolt) ábrázolásokat térben is elképzelni és életre kelteni! Például az ősi japán vallás, a sinto kapuja a felkelő Nap irányában is ugyanezt a szimbólumot adja. Ide kattintva megtekintheti: Vallások

Sumér agyagtábla

A Tejút Földünkről megfigyelhető képe

Középen a mag.

A kék zóna jelzi a szén alapú élethez megfelelő távolságot a Naptól. Ugyanígy a Tejút központi magjától is van egy ilyen körsáv, melyben naprendszerünk is megtalálható. Ebbe a sávba (lent) illeszkedik az Orion kar.

A koronázási jogar részlete

Figyeljük meg a csepp alakzatokat.

Utazás a Tejútrendszerben és tovább

A kisfilmben jól látszik a Nap keltette védőmező, az elektromágneses burok a helioszféra (napudvar).

A koronázási jogar felülnézetből

Középen a Tejútnak is megfelelő szimbólummal a végtelen csomóval, a csomó közepén a Szent Korona tetejével megegyezően lyuk található.  A tudományban viták folynak arról, hogy pontosan mi is van a  Tejút magjának közepén. Több elmélet szerint egy fekete lyuk, mely körül új csillagok keletkeznek.

A jelenleg tárgyalt szimbólumrendszer szerint a láncokon kapcsolt gömbök naprendszereknek felelnek meg.

Figyelem! Attól függetlenül, hogy a Holló Színházból ismert vicc keveri a fény és fenyő kifejezéseket mert egymás mellett van a szótárban, nos...gondolkozzunk! A fenyőfa a karácsony (Kerecsen) ünnepén a fényt is szimbolizálja. Nem véletlen, hogy fényfának is hívhatjuk! Az élet kialakulásának és fennmaradásának alapfeltétele a fénysugárzás és a vele járó hő. A másik alapfeltétel a víz jelenléte, mely a szimbólumban a csepp alak miatt is jelen van.

Az Élet-magja, illetve a Teremtést bemutató szakrális geometria egy igen összetett de ugyanakkor logikailag jól követhető szimbólumrendszert is magában foglal, melyet érdemes tanulmányozni! Lásd csatolások az oldal alján!

Tejút - A négy égi folyó

Világoskékkel az élhető területet jelölve. Jobbra az ősi hitvilág Nap szimbóluma.

Hogyan tudjuk legkönnyebben ábrázolni azokat a helyeket ahol az élet kialakulhat? A négy kar és a kör 4 metszéspontot ad, valamint az Orion öv is a körön szerepel.

 

 

Lent: Nap(rendszer) szimbólum mellyel a szakrális geometrián keresztül szintén találkozni fogunk. Magában foglalja a magot és az életet...

Az Élet-virágának középső része, az Élet-magja. Szerkesztése a Teremtés napjainak megfelelően

Több tudományos elmélet feltételez egy a fénynél gyorsabb szubatomi részecskét: a tachyont

A buddhista templomokban is előforduló Torii kapu az ősi japán vallás, a sinto jelképe

Iszlám

Holdsarló és csillag

Az ötágú csillag a Fibonacci arányokat is tartalmazza

Hindu

Szimbolikus egyezés az OMM jel felett

A héber Amen és az OMM jel kapcsolata

Dzsainizmus

Összevonva is szokták ábrázolni a jobb oldali szvasztika szimbólumot a tenyér közepére helyezve.

A szvasztika az egész világon elterjedt szimbólum alapvetően pozitív jelentéstartalommal!

 

 

 

Szikhizmus

Szimbolikusan a négy kard (kar) és a mag ábrázolása

(2 dimenzióban a 4. kard nem látszik)

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása:

Aranybulla

(a kép kattintással nagyítható)

Nebra égi lemez

Mai Németország területéről

Ie. 1600.

Pánspermia elmélet

Szimbolikusan tartalmazza az Élet magját és az égig érő fát...