Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28945 kép van 36 kategóriában és 2769 albumban, eddig 7810351 megtekintéssel és 5141 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Hírlevél

Feliratkozás hírlevél szolgáltatásra

Kérjük iratkozzon fel hírlevél küldő szolgáltatásunkra!

- kattintson a borítékra -

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra


Szingularitas Gabriel

Technológiai szingularitás (különösség- a fejlődés felfoghatatlan felgyorsulása) és kulturális evolúció

A Különösség lényegében azt is jelenti, hogy olyan gyorsan történik a változás, ami már fel sem fogható. Ugyanezt jelenti, ha már megtörtént de nem tudunk róla, vagy nem tudjuk felfogni miről van szó. Ezért, és a frissítések miatt is, a következő olvasmánynak érdemes többször is "nekifutni"...

A Technológiai szingularitás témakörrel és elemzésével Földünkön neves tudósok és kutatóhelyek is foglalkoznak. Az újdonság az, hogy a Világbiztonság kezdeményezés összeköti a folyamatokat a földi kulturális értékek vizsgálatával. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a múltban már többször lezajlott eseményről van szó, melynek megértéséhez a földi emlékeket és útmutatásokat vizsgáljuk.

Aranybulla: Nimród a hatalmas vadász és az Orion csillagkép. Naprendszerünktől a Tejút galaxisig és tovább. A jelképrendszer átvezet bennünket a nagyságrendek között.

Nimród és az Orion csillagképNaprendszerünktől a Tejút galaxisig és tovább. A jelképrendszer átvezet bennünket a nagyságrendek között.

Galaxisunk a Tejút

Kisfilm: Vadász (Nimród, Orion, Ozirisz) csillagkép; Napfelkelte a világűrből - Kelta kereszt - A Tejút, a négy égi folyó és a kisebb ötödik, az Orion kar - Az Orion karban helyet foglaló Naprendszerünk - A Nap keltette csepp alakú helioszférikus mező és a holdsarló (pajzs) alakú ütközési zóna - Naprendszer, Nap Föld, Hold

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája


Kép: Országalma (A koronázási ékszerek része); Körkereszt és Országalma szimbólumok a Föld ősi jele; Kör közepén ponttal a Nap és Naprendszerünk; Napfelkelte - Kelta kereszt. Egymással fedésben lévő összetett szimbólumrendszer.

Napfelkelte


Jövőkutatók, híres tudósok és nagy gondolkodók szerint a „különösség” bekövetkezte a XXI. század elejére tehető. Leegyszerűsítve a kifejezés azt a folyamatot jelenti, melynek során a technológiai fejlődés hirtelen olyan ütemben gyorsul fel, aminek következményei kiszámíthatatlanok. Tehát a megfigyelők számára hatékonyan már nem követhetők. Sokan azzal magyarázzák, hogy az emberiség kifejleszti a mesterséges intelligenciát, mely „életre” keltése után az embernél sokkal fejlettebb gondolkodásmóddal bír. (mozifilmekben alkalmazott hasonlatok: Mátrix, Terminátor, Galaxis útikalauz stopposoknak). Ennek következtében a mesterséges intelligencia vagy elpusztítja az emberiséget, vagy egy fejlettebb gondolkodásmódra tanítja. Utóbbit hívhatjuk "humán kulturális evolúciónak".

Az általunk készített rendszer szimbolikus összefüggéseken keresztül világít rá a különböző kulturális egyezésekre. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott témakörön belül sok egyezést találunk, akkor nagy valószínűséggel más, akár írásos formában meglévő információval tudjuk a következtetéseket alátámasztani.

I. rész: Az Aranybulla és a valóság megerősítése

Az Aranybulla mint aranypecsét szimbolikájának vizsgálata

Egy jelképrendszer bemutatása, melynek összefoglalója a szimbólumokon keresztül jelenik meg. Témakörök: Isten, Világegyetem, Tejút, Naprendszer, Föld, Hold, Égig érő fa, Életfa, Világfa. Vonatkozó tudományos megközelítés: Ősmag elmélet.

Kapcsolódó kifejezések: Arany pecsét, Hét pecsét, ...


Kép: Nap, Hórusz, Hold (Hórusz egyik szeme a Nap, a másik a Hold) - Tejút, Orion-kar, Naprendszer. A szimbólumvilág átvezet bennünket a nagyságrendekbe és tovább. A Szent Korona, az Aranybulla és egy "sumér tábla" szimbólumrendszere.

A Király kezében lévő jogar rovásírásos olvasata: Egy az Isten. Ugyanez a jelkép megtalálható a sumér táblán az oszlopon, valamint a térrendszeri ábrázolások között lentebb.

Többen úgy tekintenek a szingularitásra mint a társadalom evolúciójának logikus következményére.

Fibonacci spirál - A gyorsuló fejlődéssel összhangban elindítottuk a kulturális evolúciót, a kultúra forradalmát!

Véleményünk szerint a mesterséges intelligencia kifejlesztése nem alapfeltétele az esemény bekövetkeztének. A sorrendiséget illetően először az emberi kulturális fejlődés folyamatára koncentrálunk. (A mesterséges intelligencia fogalom több kutatási eredmény alapján is megkérdőjelezhető, ugyanakkor a filozófiai és vallásos kérdéskört is megnyitja.) A hagyományos emberi gondolkodásmódnál hatékonyabb, átfogóbb intelligencia kialakítható és kontrollálható egy köztes megoldással is. A technológiai szingularitásban megfogalmazott Emberfeletti Intelligencia kifejezés tehát helytállóbb.

1.- Hórusz szeme 2.- Jóma (Jó magas) ligatúra 3.- Szent Korona 4.- Koronázási jogar 5. Jóma ligatúra Szent Korona Szent György zománc 6.-Jogar nyele 7.-Tejút 8.- Kelta végtelen szimbólum 9.-Fibonacci (aranymetszés) arány 10.-Újjászületés pogány jele

Kép: 1.- Hórusz szeme 2.- Jóma (Jó magas) ligatúra 3.- Szent Korona 4.- Koronázási jogar 5. Jóma ligatúra Szent Korona Szent György zománc 6.-Jogar nyele 7.-Tejút 8.- Kelta végtelen szimbólum 9.-Fibonacci (aranymetszés) arány 10.-Újjászületés pogány jele


Fejlesztés

Az emberi gondolkodásmódok, a különböző módszertanok összehangolása korszerű informatikai eszközök segítségével. Ilyen lehet egy, többek között a kulturális értékek összefüggéseinek vizsgálatára kifejlesztett, a mai vállalatirányítási rendszerekhez hasonló működési elvvel rendelkező program-csomag. Egy jól összehangolt, gyors informatikai rendszer mely működését tekintve hasonlít egy gondolkodó lényhez. A Wikipédia nyílt lexikonhoz és más közösségi portálokhoz hasonló, ellenőrzött és jól összehangolt tudományos munkafelület, kiegészítve a világhálón fellelhető képek és hanganyagok automatizált kiértékelését elősegítő alrendszerekkel.

Videó: A világ minden ősi kultúrájában fellelhető Élet-magja ábrázolás. A fizikai halmazállapotváltozások, az idő, az 5 kozmikus elem ábrázolása. Az Élet virága, az 5 szabályos test és továbbszerkesztése a Metatron-kockáig. Zene: Brahms - Magyar Tánc No. 5.

A kép és zene változásának matematikai hasonlósága nem véletlen, a csárdás táncról van szó. A 3 dimenziós térben matematikai értelemben 5 szabályos test létezik. Természetesen ezekből is végtelen van, de be kell vezetni a számoláshoz több dimenziót. Magyarul: az érzékelő számára csak modellezés, vagy fantázia segítségével megjelenő valóság. A Metatron-kocka időben változó szabályos testek átformálása. A Végtelen különböző megközelítései a kör négyszögesítésén (Pi) és a "Jó"- jelen (Fibonacci, "Fí" spirál) keresztül


Ez, a vizuális részre vonatkozóan a következőket jelenti: A Földön fellelhető régészeti leletek, hitvilágok és vallások szimbolikájának vizsgálata, szakértői csoportok és amatőr közösségek által. Az eredmények osztályozása és sorba rendezése, a legvalószínűbb fa-struktúra szemléltetésével a valós történelem, a népvándorlások és kulturális összefüggések bemutatása. Hasonló működési elvvel, akár különálló rendszerrel a kapott eredmények a népdalok és népzenék hang-összehasonlításával alátámaszthatók vagy cáfolhatók.

Kisfilm: "Torus Fun" - Fibonacci spirálok, "összpontosítás" a 3 dimenziós térben

Az információs rendszerünk működése hasonló:

Sárga: Szakértői rendszer
Kék: Felhasználói rendszer (online közösségek véleményei)
Fehér: Információ
Mozgás: Információ elemzés illetve rendezés
Információ ellenőrzés, kicsatolás: Mag

Ami nem látszik: 
- Az emberi tényező általi többszörös ellenőrzés (fórumok, hozzászólások)
- Képes tartalmi elemzés, szimbólum-rendszerek összefüggései, tudomány, vallás, filozófia, stb.

Hórusz - Tórusz

Hórusz - Tórusz

A megfelelő sorrend tehát a humán kulturális evolúció, majd lehetőség szerint a szabályozott illetve modellezett technológiai különösség. A valóságban a humán kulturális evolúció folyamatban van, a technológiai különösség pedig bármikor elindítható az átlagemberek számára "eltitkolt" találmányok és technológiák nyílvánossá tétele segítségével. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy jelenlegi földi civilizációnk technológiai fejlettsége az általánosan elképzeltnél jóval magasabb, és ebből adódóan a tudományos eredmények is sokkal előrehaladottabb állapotban vannak. Magyarul: technológiailag jóval fejlettebbek vagyunk mint azt a legtöbb ember akár csak el tudná képzelni. Mivel, mint az köztudott, hogy a technológiát rossz célokra is fel szokták használni, ezért célszerű a megbízható, saját forrásokon alapuló információk alapján az emberi gondolkodás módjának fejlesztése, illetve a természetes fejlődést gátoló tényezők (tudatmanipuláció) kiküszöbölése. A tapasztalatok szerint a "vizuális gondolkodás", a képzelőerő, a kreativitás fejleszthető. Meditációs gyakorlatok, az álmok felelevenítése mind közelebb visz bennünket a jobb önismeret kialakulásához. Ugyanakkor az előbbi és hasonló módszerek segítségével tudatunk "megtisztítható". A média, a szórakoztatóipar profitközpontúságának is eredményeként, a tudatalattiba mesterségesen elhelyezett emlékek és hatásaik feldolgozhatók. Erről a témakörről bővebben itt olvashat: Tudatmanipuláció, Összeesküvés-elméletek, Titkos társaságok


A járható út

Az emberi gondolkodás kiterjesztése megtörténhet az úgynevezett „égi tudás” felszínre hozatalával is, melyhez nagy segítséget ad a különböző kultúrákba, vallásokba és filozófiai irányzatokba „kódolt” tanítások összeillesztése. Ez a vallásos aspektusból megközelítve a Teremtő megnyilatkozását, isteni küldöttek megjelenését is magában hordozhatja. A materialista szemléletben kapcsolatfelvétel földönkívüli vagy más dimenziókban élő civilizációkkal illetve entitásokkal, személyekkel, intelligenciával, lényekkel. Az Ősmag, Életmag-Fénymag elmélettel összhangban az Égi-tudás népével mint szellemi, lelki illetve genetikai, tudati rokonságot mutató kapcsolatok alakulhatnak ki, éledhetnek újra. A lehetséges kapcsolatfelvételek között tehát az ősi, földi civilizációk is szerepelnek, kiknek múltunkban lévő jelenlétének számos nyoma ma is fellelhető.

Kép: Figyeljük meg a térrendszeri ábrázolásokat!


Megjelenő tudományos témakörök: Téridő, anyag, halmazállapotok, intelligencia, fraktál, Végtelen, tudat, szakrális geometria...
A szakrális geometria nem csak az anyagi világot írja le, hanem utat mutat az egészséges mentális fejlődéshez is.

Kép:
Tatabányán található Európa legnagyobb madár szobra a Turul Szent Koronával és karddal; Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfőjénél Szent Gellért püspök szobra alatt egy vízesés kapuját két sólyom őrzi. Küzdelem a Föld körül tekergő omega alakú kígyóval; Gábriel arkangyal szobra a Millenniumi emlékmű közepén; Pagoda, Feng shui rendszerben.A végtelen szerkezetét szemléltető rajz a Millenniumi emlékmű Gábriel arkangyal megjelenítésével összhangban.

Kép: lentről felfelé: Ka-rács, Fibonacci rács; Az öt elem; Pagoda. Ugyanez a térrendszeri modell megtaláható többek között az Aranybullán.

Kapcsolódó: Életmag - Fénymag; Élet-virága, Metatron kocka; Szentgeometria - Galéria

Valójában a folyamat jellegéből adódóan már a modellezés is elindítja az eseményeket. Összefoglalva azt a kijelentést kell megtennünk, hogy a rendszer modellezése alatt feltárt összefüggések már elindították a kulturális evolúciót. A kozmológiában használt kifejezés, az Eseményhorizont azt a pontot jelenti, ahonnan nincs visszaút...

A kvantum szuperpozíció és más téridő anomáliák mintájára több szintű, egymásba ágyazott modellezést alkalmazunk.

1000 benzin nélküli autó
Videó: A megérthető tudomány. Szuperpozíció. A párhuzamos valóságok érzékeltetése számítógépes szimulációval. A filmben 1000 játékos illetve játék van egymásra vetítve. Azonos cél, több útvonal. A szimuláció segítségével jelentős személyi, anyagi, és környezeti kár elkerülhető...Kifejezetten ajánlott, kapcsolódó témakörök:

Aranybulla a Wikipédiában

Az Aranybulla teljes szövege

Folytatás: Kérdezz felelek

UFO

Eltitkolt technológiák

Technológiai szingularitás Wikipédia

Meditációs zene