Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28936 kép van 36 kategóriában és 2767 albumban, eddig 7749515 megtekintéssel és 5133 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Hírlevél

Feliratkozás hírlevél szolgáltatásra

Kérjük iratkozzon fel hírlevél küldő szolgáltatásunkra!

- kattintson a borítékra -

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra

Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel PDF Nyomtatás E-mail
Magyar - Szakrális


A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben is gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk, amit mondunk. A szavakból kapjuk a képeket, a képekből pedig újabb szavakat rakunk ki. Képességfejlesztő szóragozás ez, a különböző kultúrákba való csodás utazással egybekötve. Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. A nyelvi ősgyökrendszert más nyelveken is használják, de sajnos Magyarországon mintha tiltott gyümölcs lenne, valamiért nem része a hivatalos oktatási rendszernek. Azon a szervezett és jól fizetett erők képviselői, akik próbálnak útjába állni a magyar nyelv ősi tanításainak felszínre jövetelének, hamarosan szégyellni fogják magukat!
Szabályrendszerének alapja a hangképző szervek használata, így pl. a zöngés és zöngétlen mássalhangzópárok cseréje is ide tartozik. A legkönnyebben az ősi világképek megismerésével tanulható meg, így számos átjárót is ad más nyelvek szavaiba, szóösszetételeibe.


Nyelvünk, így ősi írásunk a rovás jelkészlete is több szinten hordozza az információt. A különböző értelmezések és felismerések nem zárják ki egymást. Az egyén, a család, a nemzet és az emberiség egészséges viselkedési mintáival fogunk találkozni. Egy varázslatos, élő nyelvet vizsgálunk hangi és képi megjelenéseiben. Legyünk türelmesek egymással és a titkok megfejtéseivel kapcsolatosan is! Nyugalmat, figyelmet, fegyelmet és kitartást igényel a több szinten zajló információ-elemzés. A FiGY-elem és a FeGY-elem nagyon ősi rovás összevonásban találkozik. Az "F" a körkereszt, és a "GY" mint kettőskereszt adja a királyi jelképek egy részét, az országalmát! (A Nyugalom a hármashalom és az alma szimbolikájának tovább fejtése a hatalmon keresztül mely a KRST összerováson át értelmezendő, de erről később.)

Országalma kozmikus összefüggések

Napfelkelte a világűrbőlAz égig érő fa szimbolikája. A Nap a Föld, és a kelta kereszt jelrendszerén keresztül. A kör közepén ponttal a Nap és a Naprendszerünk jelképe is, egyúttal magában foglalva a Mag és az élet, az élhető terület sávjának bemutatását. A Körkereszt (mint Föld) és a Kör közepén ponttal (mint Nap) a szakrális geometriában is megjelennek, egymással fedésben.

A vizsgálatok során egyszerre több rendszerben mozgunk(!), melyekben a Teremtés ősi ábrázolás-rendszere a szakrális geometria is jelen van! Ezért és amiért az agyműködésről illetve az önálló tudatról (öntudatról, énképről) is szó lesz, meg kell tanulni hosszú távon is összpontosítani! Itt már egyértelműen azt a rendszert is vizsgáljuk melyben benne vagyunk, mi MAGunk vagyunk, létezünk!

Az öntudatunk köti össze a világokat és teremtheti meg az EGységet, egyezséget. Kimondva egyeSséget, összhangba hozva a képzelőerőt és a szót... Agyunk bizonyos megközelítésben egy szent hármas rendszer. Középen az állatvilágban is megtalálható legősibb részével a hüllőaggyal. A többszáz-millió évvel ezelőtti ősállatokban is jelen lévő rész köti össze a két agyféltekét és tartalmazza a tobozmirigyet mely a meditációs állapotok kialakulásáért is felelős. Az álom és a vizualizáció is ide tartozik, ülő sólyom alakja van. 

Hórusz: sólyom alakú középső agy

A sólyom kitűnő látásáról ismert, ezért méltán hordozza magával a képi gondolkodás, a szárnyaló képzelet szimbolikáját is.Figyeljük meg az ősi egyiptomi ábrázolások adta hasonlóságokat! A talamusz köztiagy az agy középső része tartalmazza az álmok, a meditatív állapot és a vizuális gondolkodásmód alapját képező tobozmirigyet.

Szárnyalni a képzelet világában kiterjedéssel, kitartással tud... Szárnya tárul, térben térül, emlékeket tudatosan és felette, alatta tárol, majd töröl, szükség esetén torol. Egyik szent állatunk a turul. Címerünkben is megjelenik: a hármashalom szimbolikájában található meg, koronájából a kettőskereszt nő az ég felé. A koronás Turul nagy T-vel írandó!

Kerecsen magyar címerCímer az Élet magjávalcímer hatalommal, tekerőlevéllel

Hármashalom korona és kettőskereszt: koronás Turul; Magyar címer az élet magjával ábrázolva Országalmát alkot. A koronával együtt a hármaskereszt szimbolikáját is bemutatja; Hatalom: A hármashalom részletének megfeleltethető alapok. Élet-magjának megfelelő "hat alomba" foglalva. "A hetedik te magad légy!" A forgó és a vízszintes holdsarló az Aranybullán is megtalálható! A forgó tóruszt illetve tekerőlevelet formál.A szakrális geometria a pont, a sík és a tér, valamint az Ige és az idő valamint a különböző dimenziók rejtelmeibe vezet bennünket.
Szent Korona kereszt: Születés a negyedik dimenzióba:


A kereszt illetve az egyenlő szárú kereszt a kereszteződés, az Egy pont kijelölésére legalkalmasabb szimbólum. A kettőskereszt már egy szakaszt jelöl. Még csak kiindulási pontot és időt vizsgáljunk képzeletben, a sík és a tér kialakulása időt igényel... Egy szakasz mozgásban van az idővonalon.

Kettőskereszt és aranymetszés arány

Kettőskereszt az aranymetszésnek megfelelően: arany-arány; az ötágú csillag is tartalmazza.

Az apostoli keresztben, vagyis kettőskeresztben foglaltatik az egy tőről eredő elágazás, de a két-tő is ami Egy GYökérről fa-kad. Vö. Tudás fája, Élet fája. Ez a szimbolika megtalálható a Szent Korona Pantokrátor képeken is. Az ítélő Krisztus felé hajlik (mindkét tő) mindkettő. Az égig érnek ezáltal és három világot kötnek össze (alsó, középső és felső világok).

Pantokrátor Krisztus a Szent Korona első részén, a pártánFelső Pantokrátor

Alsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán, kezében magot tart; Szent Korona felső Pantokrátor felülnézeti képe. Ebből a perspektívából csa a koronázást végző személyek láthatták! "Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében" (Mt 13,31)

A kettőskereszt természetesen az "Égig érő fa" jelképe is. Termése, újrateremtése a Magból ered. Magerő népe a eredendően a Magyar. Ebben az agy EGY működése, a gyarlóság és az agyar megjelenése is kezdetét veszi. Agyunk összetett rendszere hasonlít egy vízszintesen ábrázolt fára, kiterjedt gyökérhálózattal mely a lombkorona tükre. A neuronhálózatot ebben a hasonlatban kis-erek kísérik egészen a levélig. A szent Fa, a Világfa tehát több nagyságrendben értelmezendő. Az emberiség szintjén a mitológiai kiáradással (a Föld elhagyásával) van kapcsolatban és az angyalok háborújával. A lehullott levél az avar (avarok). Minden nagyságrendben értelmezni kell!


A magyar és az angol nyelv összefüggései a Világfa mondandójában és képében. Az ősnyelv ott van mindkét rendszerben, de nem feltétlenül ugyanabban az értelemben. Az értelmezések kiegészítik egymást. Míg a magyarban a világ jelentése a fényhez, tehát a világossághoz kötődik, addig az angol nyelvben a world (világ) jelentése a kimondott szóhoz (word) van közel. Kimondva a világ "uörld" ami a magyarban a Föld szavunk felé visz. A magrévülés útján, a Világfa szintjein utazunk. A szók ősképeket hoznak és fordítva. Belső hangunk és látásunk test nélküli élmények átélése felé vezet. Lelki szemünk tudatos használata, a harmadik szem megnyitása, a megvilágosodás útja ez. Angol nyelvterületen a legnagyobb elméknek tanítják a képekben való gondolkodás tudatos használatát. Nekünk a nyelvünk tanítja. Képesítéssel fejlesztjük a képességünket. A képi és a hang alapú gondolkodás találkozásában létrejön a Világfa egysége. Az egység, a kettősség és a hármasság: A két agyfélteke és a köztiagy rendszere, mely szívessé tesz.