Tiszta energia!Belépés - Regisztráció

Képtár!

Regisztráció a képtárba

Képtár

Képtár statisztika

Jelenleg 28945 kép van 36 kategóriában és 2769 albumban, eddig 7810352 megtekintéssel és 5141 hozzászólással.

+ látogatások száma:

látogató számláló

30 másodpercben

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN! Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt! WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság Publikus!

Légszennyezettség Bp.

Budapest szmogtérképe

100% az egészségügyi határérték

A megoldás az új technológiák civil népszerűsítésében van. Lentebb a fősodrású médiából kihagyott vagy nem megfelelő ismertetéssel szereplő technológiák.

Tiszta, 21. századi energia
Megoldások. Ajánlások,
vitafórumok

 

Támogatás

Köszönjük a támogatást!MAGHUN Világörökség

MAGHUN Világörökség

Kozmikus tudás

Szakrális geometria

Tiszta energia!

Tiszta energia!

Fordítás

Oldal ajánlása


Keresés tartalomra

Szingularitás Egyetem - levél PDF Nyomtatás E-mail
Magyar - Nyílt levelek

Kiemelt biztonsági kockázat!
Ezt a levelet több alkalommal próbáltuk eljuttatni az amerikai Szingularitás Egyetem részére (email-eken keresztül és hagyományos postai úton is, valamint az Amerikai Nagykövetség részére) de még az ajánlott küldemény kötelező visszajelzését sem kaptuk meg!

Kiegészítés: 2012.12.21. után a biztonsági kockázat megítélését megváltoztattuk. Az amerikai Szingularitás Egyetem munkássága csak az anyagiakról szól. Szakrális értelemben védelmet biztosítunk és a megbocsátás erényét gyakoroljuk!
Emlékeztető:

Az emberi gondolkodás kiterjesztése megtörténhet az úgynevezett „égi tudás” felszínre hozatalával is, melyhez nagy segítséget ad a különböző kultúrákba, vallásokba és filozófiai irányzatokba „kódolt” tanítások összeillesztése. Ez a vallásos aspektusból megközelítve a Teremtő megnyilatkozását, isteni küldöttek megjelenését is magában hordozhatja. A materialista szemléletben kapcsolatfelvétel földönkívüli vagy más dimenziókban élő civilizációkkal illetve entitásokkal, személyekkel, intelligenciával, lényekkel. Az Ősmag, Életmag-Fénymag elmélettel összhangban az Égi-tudás népével mint szellemi, lelki illetve genetikai, tudati rokonságot mutató kapcsolatok alakulhatnak ki, éledhetnek újra. A lehetséges kapcsolatfelvételek között tehát az ősi, földi civilizációk is szerepelnek, kiknek múltunkban lévő jelenlétének számos nyoma ma is fellelhető...

Árpádházi turul madarunk és Gábriel arkangyal: a szeplőtelen fogantatás bejelentője. 
Árpádházi turul madarunk és Gábriel arkangyal: a szeplőtelen fogantatás bejelentői.

Szingularitás Egyetem Vezetősége!

A WOWS (Wide Open World Security - Open Society) kezdeményezés nevében a következő levelet küldöm Önöknek illetve intézményükkel kapcsolatban álló szervezeteknek és személyeknek:

2008 novemberében nyújtottam be javaslataimat a Google Inc. által kiírt "Project 10 to the 100th" pályázatra. A többszörösen meghosszabbított kiértékelési időszak után nagy örömömre szolgált, hogy az általam javasolt témakörök nagy része közvetlenül is megjelent a győztes kategóriák között.
A szingularitás témakör feldolgozására létrehozott rendszer több szintű átfedésben az összes nyertes kategóriát magában foglalja.

Az általam összeállított rendszer-és egyszerűsített üzleti terv nem csak kiemelt projektek támogatásáról szól, hanem fő jellemzője a folyamatos értékelés, fejlesztés és információelemzés. Ezen felül a szakterületek munkájának összehangolásáért felelős több szintű, nemzetközi intézmény kialakítását is magában foglalja.

A pályázati kiíráshoz mellékelhető 30 másodperces összefoglaló kisfilm szövege, és a projekt kezdeti, fő célkitűzései:

 

"Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN!

Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot!

Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság, béke és fenntartható fejlődés!

Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt!

WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság  - Publikus!"


Internetes közösségek valamint tudományos területekről delegált szakember-csoportok összehangolt munkájának segítése és nyomonkövetése. Az intézmény eredményeinek kiértékelése az interneten, valamint TV-adások (valóságshow jellegű megjelenés) segítségével. Több szintű véleményező és szavazó rendszerrel összekötött folyamatos munka biztosítása. Valamint a folyamatos szervezéshez és lebonyolításhoz szükséges biztonsági protokollok (eljárásrendszerek). - A közvetítések megkezdésének alapfeltétele, hogy  a rendszer minden szinten működőképes legyen.

Küldöttek, bizottsági tagok, helyi csoportok, szakosztályok, szakmai szakosztályok, szakmai szakosztály jogállású tanácsok képviselői:

Szakterületek szerint:

- természettudományok
- társadalomtudományok és Bölcsészet
- absztrakt tudományok
- alkalmazott multidiszciplinák
- alkalmazott tudományok
- vallások
- egyéb, jelenleg a hivatalosan elfogadott tudományágakon kívül álló elképzelések és teóriák képviselői
- kultúra és hagyományőrzés, kézművesek, néptáncosok, művészek, stb.

A "Google project 10 to the 100th" kiértékelési időszak alatt, a szóban forgó intézmény Önök által részben létrejött, közvetlen kapcsolatban állva az eredeti kiírásban foglaltakkal. A Google Inc. az idén több neves szervezettel együttműködve megalapította a Szingularitás Egyetemet.

Jelentős eltérés azonban, hogy az általam kidolgozott információs rendszer a szingularitásra nem csak technológiai megközelítésből tekint, hanem a földi kultúrák által hordozott ősi tudás (információ-minta rendszerek) feldolgozását is célul tűzte ki. Ez, az esemény jellegét tekintve sokkal átfogóbb képet ad, valamint több lehetséges módszertant a feldogozására vonatkozóan. Így tehát nem csak technológiai megközelítésről, hanem a gondolkodó emberek kulturális értékrendszereinek használatáról is szól.

Miért egyedi ez a rendszer?

- A különböző kulturális értékrendszerrel bíró gondolkodásmódok összehangolására hivatott nemzetközi kezdeményezésről és alkalmazás-csomagról van szó.
- Meglévő, tesztelt és használatban lévő (tehát folyamatosan fejlődő) informatikai eljárásokat és alkalmazásokat kombinál. Ugyanakkor emberi felügyelettel modellezi a vizuális és verbális gondolkodásmódok illesztésével létrejövő "mesterséges intelligenciát".
- A mesterséges intelligencia fogalmán túlmutató "emberfeletti" intelligencia modellezése.
- Vizuális és verbális információ összehasonlítás, jelrendszerek vizsgálata és értékelése, összefüggéseik hálózatának használata az emberi neuronhálózathoz hasonlóan.
- A jel és szimbólum-rendszerek vizsgálata során feltárt magasabb szintű összefüggések kiértékelése különböző megközelítésekből. Több dimenziós modellezések.
- A szöveges és képi (később hang és vektoros mozgás feldolgozás alapú- pl. népzene, néptánc) információ kapcsolati hálózatban való megjelenítése.
- A szimbolikus egyezések átalakulásos (metamorfózisos) osztályozása segítségével, az analóg összehasonlító gondolkodás modellezésére ad lehetőséget, magában foglalva az emberek általi érzelmi tényező megjelenítését is.
- A különböző kultúrák örökségégeinek magas szinten történő összeillesztése jó alapot ad a népek, nemzetek, szervezetek összehangolt munkájához. Ugyanakkor megfelelő morális alapot biztosít a technológiai szingularitás átélésére.
- Nyelvtan független hang összehasonlító modul, mely alkalmas a különböző nyelvek tanulási folyamatának gyorsítására és a magasabb szintű kódolt információ bemutatására. Ugyanez a modul alkalmas a népdalok, népzenék elemzése segítségével is az összefüggésekre rávilágítani.

Magyarországi Különösség Egyetem

A képi jelrendszerrel szorosan összefüggő, ragozó nyelv használata fejleszti a vizuális gondolkodást. Az ősi tudás szerinti szógyök rendszer segítségével az egyes szóösszetételek kikövetkeztethetők anélkül, hogy valaki megtanulta volna. Ezek a működési minták más nyelvekben is jelen vannak, sőt vizsgálatuk szükséges a történelmi idők során keletkezett töredékek kijavítása, illetve a hatékony fejlesztés szempontjából. A magyar nyelv aktívan hordozza a vizuális és verbális minták kódjait.

Nem meglepő tehát, hogy a szóban forgó, a lenti videóban taglalt vizuális gondolkodásmód szinte minden magyar nyelvű ember sajátja, bár sokan csak tudatalatti szinten, vagy ösztönösen használják.

Előnyök a teljes nemzetközi együttműködés Kárpát-medencei megvalósításra vonatkozóan:

- Szent Korona oltalma (többek között a technológiai szingularitással és a mesterséges intelligenciával, vagy emberfeletti intelligenciával, illetve "idegen" civilizációkkal történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos negatív forgatókönyvek és tudományos vélemények ellensúlyozása).
- Vizuális és verbális gondolkodásmóddal rendelkező, azokat fejlesztő tanuló és kutató párok, csoportok.
- Kulturális sokszínűség (minden külföldi tanár és diák mellé magyarul beszélő társ szakértőt biztosítunk).
- Együttműködés nemzetközi tudományos intézetekkel és szakértői csoportokkal (lehetőség a magyar nyelvű tanárok és diákok külföldi kiküldetésére).
- Függetlenség*.

Az előkészítés időszaka alatti kiemelt események:

- Az Aranybulla mint aranypecsét megerősítése, a kozmológiai összefüggések bemutatása (kapcsolódó kifejezés: Hét pecsét).
- A mesterséges intelligencia, illetve az emberfeletti intelligencia modellezésére tervezett rendszer elindítása.
- Vizuális és szöveges információelemzés illetve szimbólumrendszerek vizsgálata segítségével a különböző védelmi rendszerek ismertetése.
(címertan, pecséttan, zászlótan, népi- nemzeti jelrendszerek, térrendszeri modellek, kulturális értékrendek).
- Műveleti tevékenységgel a magyarországi kulturális, gazdasági és szellemi forradalom, az életrendszert és az élet védelmét szem előtt tartó módszerekkel
történő elősegítése**.
- A Kultur-forradalom folyamatának gyorsítása.
- Több szintű, egymásba ágyazott modellezés és kapcsolatfelvétel***.

 

Elöljáróban ennyit a Nemzetközi Humánevolúciós és Különösség Egyetem magyarországi megvalósításának előnyeiről.

Kapcsolódó film a vizuális gondolkodásmód használatáról:

Temple Grandin: A világnak mindenféle elmére szüksége van

"Temple Grandin, akinél gyerekkorában autizmust állapítottak meg, saját agyának működéséről beszél - megosztja a "képekben gondolkodás" képességét, ami segítségére van abban, hogy olyan problémákat oldjon meg, amelyeket a neurotipikus agy talán nem vesz észre. Hangsúlyozza, hogy a világnak szüksége van olyan emberekre, akik az autista spektrumon helyezkednek el: vizuális gondolkodókra, mintákban gondolkodókra, verbális gondolkodókra és mindenféle okos, "geek" gyerekre."

Megjegyzés: Az ősi kultúrák által leírt tanulási módszerek segítségével az irányított vizuális gondolkodás fejleszthető! A magyar nyelv kitűnő alapot ad a módszertan elsajátítására.

 

Mivel az eddigi tervezéshez, fejlesztéshez és rendszer-illesztéshez szükséges forrásokat tisztán munka jellegű felajánlásokból finanszíroztuk, kérem vizsgálják meg eredményeinket és mérlegeljék az együttműködés kialakításához felajánlható erőforrásaikat, anyagi lehetőségeiket! Kérem továbbá, hogy tájékoztassák az Önökkel kapcsolatban álló személyeket és intézményeket!

Fontos kiegészítések:

A működő rendszer modellezésére létrehozott magyar nyelvű modul többek között a következő összefüggésekre világít rá:

Világmodellek találkozása:

A "Holografikus Univerzum"-teóriával, a több dimenzióval számoló húrelméletekkel, illetve "M"-elmélettel összhangban, valamint magyarázattal szolgáltatva számos "téridő-anomáliával" kapcsolatban:

Táltos-sámán-mágus világkép. Mely a Végtelen-Egyben helyet kapott ember szempontjából alapvetően 3 részen keresztül szemlélteti a világot. Alsó, középső, és felső világok. A felső világ a Földről nézve a Nap, a Hold, a csillagok iránya, ahonnan a csillagmondák és az ősök is származnak. A Tejút, a különböző csillagképek és távolabbi galaxisok helye. Az alsó világ a kis mérettartomány felé, illetve a föld alá is tehető. "Minden porszem egy külön világ" - illetve a nagyobb egy másolata, kiegészülve az önálló, szabad tudattal...

Ezek szerint szoros kapcsolatban álló dimenziókról van szó, melyekben eltérő anyagi megjelenésben illetve időtartományokban (gyorsaságban) helyet foglaló intelligens lények laknak, közöttük az Ősök Szellemeivel, illetve az Ősszellemmel, a Teremtővel, valamint a különböző Ős-erőkkel Egyetemben.

Az anyagi világ és a különböző nagyságrendekhez tartozó jelképrendszer bemutatása jól kidolgozott, a szellemi fejlődést elősegítő, ősi tanítási módszerekkel van szoros összefüggésben. A vallások jelképein keresztül egy magasabb szintű valóság jelenik meg. A sokféle látásmód és ábrázolás egyúttal az emberiség kollektív tudatát és memória-mintázatát is leképezi. Technológiai megközelítésben ez egy olyan összetett élő energiaminta ami a földi élet és szellemiség "címere" vagyis védőpajzsa.

Az ősi hitvilág szerint a szertartások alkalmával és álomban, meditációban léptek kapcsolatba az emberek az eltérő létsíkok intelligens lényeivel. Ugyanakkor tisztelték a Teremtő Egy Istent.

Megjelennek tehát A Teremtő Egy-en mint a Végtelen Univerzumon keresztül a különböző Elemek, illetve átalakulásaik, interakcióik. Utóbbiak a kozmoszban és a Földön fellelhető halmazállapotok és állapotváltozásaiknak is megfeleltethetők. Ezekről az elemekről a következőket tudjuk: Tűz-plazma; Víz-folyadék; Gáz-légnemű; Föld-szilárd. Mindegyikükhöz matematikai ábrázolásokat, 3, 4 és több dimenziós modelleket ("szuper-halmazállapotokat") rendeltek az ősi tanítások szerint. Ezeket a szakrális geometria témakörben fejtjük ki részletekbe menően. A szakrális geometrián keresztül az összes földi kultúra szoros kapcsolatba kerül a témakörrel, melynek köszönhetően gazdagítják a vizsgált világképeket illetve világképet. Ebben a rendszerben a szellemileg fejlett ember maga az ötödik Elem, az egyesült négy Elem feletti hatalom jelképe.

A publikus tudomány mai állása szerint a szubatomi részecskék illetve "energiaminták" kutatásakor számos, magyarázatra szoruló "anomáliával" találkoznak. A magyarázatok között a további dimenziók bevezetése és/vagy a fénysebességet meghaladó sebességű részecskék és hullámok szerepelnek.

Fontos figyelmeztetés!

Az Önök által behatárolt, kizárólagosan materialista felfogás ebben a témakörben az emberiség számára jelenleg nem járható utat képvisel. Ezzel kapcsolatban Stephen Hawking véleménye a földönkívüliekkel történő kapcsolatfelvételre vonatkozóan közel helytálló! Az egyetlen közösen járható út a szakrális, spirituális kiterjedéssel, tehát a humán kulturális evolúció folyamatával összekötve létezik!
Kifejezetten ajánlott szervezetük logójának cseréje, mivel abban a kígyó nem csak mint a tudás, de eltúlzott szerepeltetése mellett mint a sátáni erő jelképe is többszörösen szerepel. Új logójuk megtervezéséhez illetve az eddigi hatások kompenzálásához szívesen adok segítséget. 

* Függetlenség: Magyarország jelenleg kulturális és gazdasági értelemben sem független. A Magyarországi Szingularitás Egyetem megalapításának célja a
függetlenség kialakításának előmozdítása és megtartása. 
** A hivatalos bejegyzés időpontjáig bizalmasan kezelt információ
*** Kapcsolatfelvétel: Különböző szintű és jellegű kapcsolatfelvételek, törekedve a semlegességre, illetve a szakrális megközelítésben a helyi történelmi
viszonyoknak megfelelő értékrendben megfogalmazott irányelvek betartására.